Donateurs

De wielerronde van Oostvoorne is volledig afhankelijk van financiële bijdragen van derden. Het merendeel daarvan bestaat uit sponsorbijdragen. Om het evenement financieel haalbaar te maken (en te houden) wordt daarnaast door de exploitanten van een verkooppunt staangeld betaald.
Particulieren en bedrijven kunnen hun steun aan het evenement onder andere betuigen in de vorm van een donatie. Hiermee wordt niet alleen de waardering voor (de kwaliteit van) het evenement tot uiting gebracht. Het is een daadwerkelijke steun die voor het voortbestaan van de ronde mede van levensbelang is.

Een vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt op de: Rabobank rekening nummer NL84 RABO 0350 2552 61 of de ING rekening nummer NL57 INGB 0004 7053 37 ten name van de Stichting Wielerronde Oostvoorne onder vermelding van: donatie.