De standplaatsen voor 2019 zullen binnekort bekend gemaakt worden.

Heeft u interesse in een standplaats, mail dan naar info@profrondeoostvoorne.com

Dorpsplein:
Hoflaan:

Hofwei:

Kerkplein:

Belangrijk om te weten…

Voor de uitgifte van standplaatsen is de organisatie bevoegd om vergunning te verlenen. Het verkopen van waren op of aan de openbare weg buiten de instemming van de organisatie om is strafbaar. Daartegen wordt opgetreden.

De organisatie biedt gelegenheid om een standplaats in te nemen met non-food artikelen. Bij toewijzing van een standplaats wordt rekening gehouden met branchebescherming.

Toewijzing van een standplaats kan uitsluitend als daarover vooraf met de organisatie afspraken zijn gemaakt. Indien nodig kan de organisatie voor een kraam zorgen.